Medezeggenschapsrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht. Wij staan in deze praktijk zowel ondernemingen en instellingen als ondernemingsraden bij. In de medezeggenschap kunnen de emoties soms hoog oplopen. Het is voor zowel de ondernemer als de ondernemingsraad daarom van groot belang dat medezeggenschapstrajecten zorgvuldig worden doorlopen. Het uitzetten van een goede strategie staat daarbij voorop. Door onze jarenlange ervaring kennen wij de dynamiek van deze medezeggenschapstrajecten.

In de medezeggenschapspraktijk komen onder andere de volgende deelgebieden aan de orde:
 
  • begeleiding van advies- en instemmingstrajecten;
  • het voeren van procedures bij de kantonrechter en de ondernemingskamer;
  • opzetten van een (nieuwe) medezeggenschapsstructuur;
  • opstellen reglement ondernemingsraad;
  • advisering over verkiezingen, scholing en ondersteuning van OR-leden;
  • advisering over de rechtspositie van OR-leden;
  • advisering over medezeggenschap in kleinere ondernemingen (personeelsvertegenwoordiging).
Rechtsgebieden
Ontwikkeld door Time2impress

Menu