Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is zonder meer de ontslagvorm met de meeste impact. Bij een (geldig gegeven) ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst immers per direct. Indien u als werknemer een verwijt kan worden gemaakt van het aan u gegeven ontslag op staande voet, verliest u in principe uw recht op een werkloosheidsuitkering. Wanneer het ontslag op staande voet aan uw schuld of opzet is te wijten, kan uw werkgever daarnaast nog een schadevergoeding van u als ontslagen werknemer vorderen.

Vanwege de grote gevolgen van een ontslag op staande voet is deze ontslagvorm aan strenge regels onderworpen. Kort en goed komen deze regels op het volgende neer:
  • Er moet sprake zijn van een zogenoemde dringende reden. Dat wil zeggen dat u als werknemer iets ernstigs gedaan moet hebben, zoals werkweigering of diefstal;
  • Na constatering van deze dringende reden door de werkgever, moet het ontslag direct gegeven worden;
  • Bij het ontslag moet de werkgever onverwijld mededelen wat precies de dringende reden voor het ontslag op staande voet is.

Vaak is een ontslag op staande voet niet geldig
In veel gevallen voldoet het ontslag op staande voet niet aan bovenstaande regels. In dat geval kunt u het ontslag aanvechten bij de rechter. Dit moet binnen twee maanden na het gegeven ontslag gebeuren. Als u het echter niet meer ziet zitten om bij uw werkgever terug te keren, kunt u er ook voor kiezen schadevergoeding van uw voormalig werkgever te vorderen.

Kom snel in actie!
Indien u op staande voet ontslagen bent, is het belangrijk dat u snel actie onderneemt. Schakel in dat geval direct een ontslagadvocaat in.

Bel naar 020 261 2440

Mailen mag natuurlijk ook: info@tornlaw.com
Juridische hulp bij ontslag
Ontwikkeld door Time2impress

Menu