Ontslag via het UWV

Indien uw werkgever u wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, zal hij - indien u niet instemt met ontslag - toestemming moeten vragen van het UWV. Uw werkgever moet deze toestemming via een (digitaal) formulier bij UWV aanvragen. Vervolgens heeft u als werknemer de mogelijkheid hierop te reageren. 

Voor de beoordeling van de ontslagaanvraag hanteert het UWV een set van hele specifieke regels. Een ontslagrechtadvocaat kent deze regels en de procedure bij UWV door en door. Schakel daarom dan ook zo snel mogelijk een ontslagadvocaat in, nadat uw werkgever te kennen heeft gegeven u te willen ontslaan.

Bel naar 020 261 2440

Mailen mag natuurlijk ook: info@tornlaw.com


Ontslagvergoeding

Het UWV oordeelt uitsluitend over de vraag of de werkgever al dan niet toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het UWV oordeelt daarmee dus niet over de verschuldigdheid van een eventuele ontslagvergoeding. Ook indien u echter met toestemming van UWV ontslagen wordt, heeft u - indien de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd - recht op een transitievergoeding. Een ontslagrechtadvocaat kan u hierover meer vertellen. Daarnaast bestaat er onder bepaalde omstandigheden nog de mogelijkheid om het ontslag aan te vechten bij de rechter. Ook nadat uw werkgever de arbeidsovereenkomst met toestemming van UWV heeft opgezegd kan het dan ook nog lonen een ontslagadvocaat in te schakelen. In verband met korte vervaltermijnen is het belangrijk dit zo spoedig mogelijk te doen.

Bel naar 020 261 2440
Juridische hulp bij ontslag
Ontwikkeld door Time2impress

Menu