Ontslag via de kantonrechter

Indien uw werkgever u wil ontslaan, kan hij daartoe een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Als werknemer ontvangt u daarvan een kopie. Het verzoekschrift zal door de kantonrechter worden behandeld tijdens een zitting. Deze zitting vindt plaats in het gerechtsgebouw. Voorafgaand aan de zitting kunt u schriftelijk reageren op het verzoek van uw werkgever door een verweerschrift bij de kantonrechter in te dienen. De kantonrechter zal allereerst beoordelen of de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. Hiervoor moeten door de werkgever voldoende goede redenen zijn gegeven, zoals disfunctioneren of een reorganisatie. Indien deze redenen er niet zijn, zal de kantonrechter het verzoek van de werkgever afwijzen. Dit betekent dat u niet ontslagen wordt.

Indien de kantonrechter voldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanwezig acht, zal de arbeidsovereenkomst worden ontbonden. Indien de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd, heeft u in principe recht op een transitievergoeding. Daarnaast kan de kantonrechter aan u een billijke vergoeding toekennen, indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uw werkgever.

Voor een procedure bij de kantonrechter bent u als werknemer niet verplicht om een ontslagadvocaat in te schakelen. U mag in deze procedure dus zelfstandig – zonder juridische bijstand – optreden. In de praktijk is het echter wel verstandig om u te laten bijstaan door een in het ontslagrecht gespecialiseerde advocaat. Deze ontslagadvocaat kent immers alle juridische mogelijkheden. Schakel daarom dan ook zo snel mogelijk een ontslagadvocaat in, nadat uw werkgever te kennen heeft gegeven u te willen ontslaan.

Bel naar 020 261 2440

Mailen mag natuurlijk ook: info@tornlaw.com
Juridische hulp bij ontslag
Ontwikkeld door Time2impress

Menu