Ontslag als expat

Door de jaren heen heeft Torn zich mede gespecialiseerd in het bijstaan van expats. De arbeidsrechtelijke positie van een expat is in veel gevallen ingewikkelder dan die van een reguliere werknemer. Zo is het niet altijd op voorhand duidelijk welk recht op de arbeidsverhouding van een expat van toepassing is. Is dit Nederlands recht of het recht van een ander land? Zeker als er zich een geschil voordoet – zoals een (dreigend) ontslag – is het van groot belang dat dit snel duidelijk is. Daarnaast hebben expats vaak te maken met een gecompliceerd arbeidsvoorwaardenpakket. Voor een expat is het dan ook belangrijk dat hij/zij zich laat bijstaan door een in het internationale arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat.
Hebt u als expat een geschil met uw werkgever? Of dreigt u als expat door uw werkgever ontslagen te worden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een in het internationale arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat:

Bel naar: +31 20 261 2440

Mailen mag natuurlijk ook: info@tornlaw.com

Torn staat zowel expats bij die vanuit het buitenland in Nederland werkzaam zijn, als expats die vanuit Nederland naar het buitenland zijn uitgezonden. Naast bijstand bij een arbeidsrechtelijk geschil of (dreigend) ontslag, adviseren wij ook over de totstandkoming en inhoud van arbeidsovereenkomsten voor expats.
Juridische hulp bij ontslag
Ontwikkeld door Time2impress

Menu