Ontslag via een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

In veel ontslagzaken doet de werkgever een voorstel voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vaak gebeurt dit in de vorm van een conceptovereenkomst, waarin alle door de werkgever voorgestelde voorwaarden van de door werkgever gewenste beëindiging van het dienstverband zijn neergelegd. Het is belangrijk dat u deze overeenkomst niet zomaar ondertekent, maar dat u zich hierover eerst laat adviseren door een ontslagadvocaat. Vraag is namelijk of het door de werkgever gewenste ontslag wel terecht is. Daarnaast leert de ervaring dat in bijna alle gevallen een (veel) betere regeling – met bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding – kan worden gesloten dan het voorstel dat uw werkgever u doet.

Schakel bij ontvangst van een conceptbeëindigings- of vaststellingsovereenkomst zo snel mogelijk een ontslagadvocaat in.

Bel naar 020 261 2440

Mailen mag natuurlijk ook: info@tornlaw.com

Verzekerd voor rechtsbijstand?
Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, bent u niet verplicht de eigen juristen van uw rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen. U heeft recht om zelf een advocaat naar keuze uit te kiezen; de zogenoemde vrije advocaatkeuze. Niet alle rechtsbijstandverzekeraars wijzen hun verzekerden altijd op dit in de wet opgenomen recht. Ook indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u dus contact met ons opnemen.
Juridische hulp bij ontslag
Ontwikkeld door Time2impress

Menu