Ontslag als statutair directeur

Binnen het arbeidsrecht kennen bestuurders van vennootschappen (de zogenoemde statutair directeuren) een bijzondere positie. Kort en goed komt het er namelijk op neer dat statutair directeuren zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter kunnen worden ontslagen. Dat wil niet zeggen dat een statutair directeur vogelvrij is of dat hij geen rechten heeft. Een ontslag van een statutair directeur wijkt echter op belangrijke onderdelen af van een reguliere ontslagzaak, al is het alleen maar vanwege de bijzondere positie die een statutair directeur binnen een onderneming inneemt.

Torn Advocatuur heeft jarenlange ervaring met het ontslag van statutair directeuren, zowel vanuit de zijde van de statutair directeur als vanuit de zijde van de onderneming en/of rechtspersoon. Indien u als statutair directeur wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag, staan wij u dan ook graag bij. Vanwege korte wettelijke vervaltermijnen, is het belangrijk dat u snel actie onderneemt. Neemt u bij een (dreigend) ontslag dan ook zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Bel naar 020 261 2440

Mailen mag natuurlijk ook: info@tornlaw.com
Juridische hulp bij ontslag
Ontwikkeld door Time2impress

Menu