Rik Torn

Arbeidsrecht

Medezeggenschapsrecht

Over Rik Torn
Rik is sinds 2008 advocaat. Na verbonden te zijn geweest aan De Brauw Blackstone Westbroek en een kleiner gespecialiseerd kantoor, richtte Rik in 2014 Torn Advocatuur op. Rik heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Daarnaast voert hij een algemene civielrechtelijke praktijk.

Arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht
Binnen de arbeidsrechtpraktijk houdt Rik zich – naast het ontslagrecht – bezig met onder andere arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en werkgeversaansprakelijkheid. Zijn speciale aandacht gaat uit naar medezeggenschapsrecht. Daarnaast begeleidt Rik regelmatig reorganisaties. Rik treedt op voor een breed spectrum aan cliënten: van grote ondernemingen en instellingen tot individuele particulieren.

Algemene praktijk
Buiten genoemde rechtsgebieden adviseert en procedeert Rik regelmatig over algemene contractuele geschillen en in aansprakelijkheidszaken.

Opleidingen
Rik studeerde in Groningen. Naast zijn rechtenstudie - die hij in 2007 cum laude afrondde - behaalde Rik een mastergraad in de filosofie. In 2013 heeft Rik de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de Grotius Academie afgerond (eveneens cum laude).

Lidmaatschappen
Rik is lid van diverse specialistenverenigingen, zoals de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). Naast zijn werk als advocaat is Rik lid van de gemeenteraad van Amsterdam.

Registratie rechtsgebieden
Rik Torn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht (collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ontwikkeld door Time2impress

Menu