02

aug

Verzuim scholingsverplichting leidt tot hoge billijke vergoeding

Arbeidsrechtblog

Op onze website zullen wij regelmatig zaken bespreken, die recent door de rechter behandeld zijn en die van belang zijn voor de praktijk. Uiteraard sluiten we de bespreking van iedere zaak af met een concrete praktische tip voor u als werkgever of HR-manager.
 
Inleiding
Een werkgever wordt geconfronteerd met een regeling, die kwaliteitseisen stelt voor zijn werknemers. De werknemers voldoen niet aan deze kwaliteitseisen. Wat nu?
 
Het geschil
In een recente zaak ging het om een verzoek van een bewindvoerderskantoor tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 63-jarige werkneemster (1 februari 2000 in dienst getreden). De werkneemster kan niet op korte termijn voldoen aan het Besluit kwaliteitseisen (gepubliceerd op 31 januari 2014). Dit besluit vereist dat werknemers voor 1 april 2016 over een passend MBO-4 diploma beschikken. Volgens de werkgever kan de werkneemster niet voor 1 april 2016 een voltooide passende MBO-4 opleiding behalen. Een dergelijke opleiding kent namelijk een studieduur van minimaal twee jaar. Bij gebrek aan een diploma kan de werkgever de werkneemster haar werkzaamheden niet meer laten verrichten. Ook  zijn er geen herplaatsingsmogelijkheden.
 
Ontbinding
Volgens de kantonrechter leveren de door de werkgever naar voren gebrachte feiten en omstandigheden een redelijke grond voor ontbinding op. Het staat namelijk vast dat de werkgever de overeengekomen werkzaamheden niet meer door werkneemster kan laten verrichten. Volgens de kantonrechter kan van de werkgever dan ook niet meer worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
 
Billijke vergoeding
Sinds 1 juli 2015 hebben de meeste werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn in beginsel recht op een transitievergoeding bij ontslag. Als er sprake is van ‘ernstig verwijtbaar’ handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen. Maar wanneer is daar sprake van? En hoe hoog is de billijke vergoeding?

De wetsgeschiedenis geeft een aantal voorbeelden van ernstig verwijtbaar gedrag van een werkgever dat tot een billijke vergoeding leidt. In de wet is echter niet geregeld hoe hoog de billijke vergoeding is. Ook is geen minimum- of maximumbedrag opgenomen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter wel dat de hoogte van de billijke vergoeding in relatie dient te staan met de ernst van het verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De rechter dient de hoogte van de billijke vergoeding bepalen.
 
In deze zaak oordeelt de kantonrechter dat de werkgever naast de transitievergoeding een billijke vergoeding moet betalen. Volgens de kantonrechter is de ontbinding het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld doordat hij werkneemster niet tijdig en onvolledig heeft geïnformeerd over de gevolgen van het Besluit kwaliteitseisen. Op 1 januari 2014 was het Besluit kwaliteitseisen namelijk al gepubliceerd. De werkgever heeft echter pas in augustus 2014 enige actie ondernomen.
 
De hoogte van de billijke vergoeding wordt – naast de transitievergoeding van € 13.305,95 bruto – bepaald op € 18.500,00 (negen maandsalarissen). Hierbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat de billijke vergoeding volgens hem een ‘punitief karakter heeft’. De werkgever moet ervan weerhouden worden zich opnieuw aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten schuldig te maken. Bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding wordt in deze zaak ook rekening gehouden met het loon van de werknemer en de duur van het dienstverband. Ten slotte weegt de kantonrechter in deze zaak ook de gevolgen van het ontslag voor de werkneemster mee. Gelet op de leeftijd van de werkneemster zijn haar eventuele baankansen gering en het ontslag heeft ook financiële gevolgen voor haar. Kortom: de kantonrechter is in deze zaak streng in zijn overweging over de hoogte van de billijke vergoeding.
 
Tip
Blijf als werkgever altijd up-to-date over eventuele ontwikkelingen over de kwaliteitseisen van de werknemers binnen uw branche. Vaak is aan de publicatie van kwaliteitseisen een consultatie voorafgegaan. Voorts wordt de aankondiging van kwaliteitseisen vaak gepubliceerd in nieuwsbrieven of vaktijdschriften. Treuzel niet en onderneem snel actie. Per 1 juli 2015 is een scholingsverplichting namelijk ook expliciet neergelegd in de wet. Door snel handelen voorkomt u onnodige kosten voor gerechtelijke procedures en misschien ook wel voor een vergoeding. Bovengenoemde uitspraak van de kantonrechter laat namelijk zien dat verzuim van de scholingsverplichting wordt ‘bestraft’ met een hoge billijke vergoeding.
 
Voor vragen over dit onderwerp, kunt u ons uiteraard altijd bellen (020 261 2440) of mailen (info@tornlaw.com).
 

Nieuws
Ontwikkeld door Time2impress

Menu